Newsletter
Email:

Marketing

 

Nova Grupa d.o.o.

Branicala Sarajeva 13
71000 Sarajevo
Bosna I Hercegovina


MARKETING
[email protected]
tel: +387 33 872 181


Kompletan cjenovnik oglašavanja za u PDF formatu
možete dobiti na zahtjev na našu email adresu