Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Čibukčić: Ponosni smo na realizirane projekte, a bit će ih još više

image Fuad Čibukčić

Povodom Svjetskog dana okoliša koji se obilježava danas, 5. juna, razgovarali smo s direktorom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuadom Čibukčićem.

U intervjuu Čibukčić je govorio o aktivnostima Fonda u proteklom periodu u oblasti zaštite okoliša, rješavanju problema kvaliteta zraka u bh. gradovima i planovima Fonda u bližoj budućnosti. 

Danas se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša, na koji način Fond obilježava ovaj dan?

Radi jačanja svijesti u svim segmentima društva o potrebi zaštite okoliša, prirode, biodiverziteta i potrebi osnivanja novih posebno zaštićenih područja, prema globalnim smjernicama UNEP-a za ovaj dan, Fond ove godine organizira panel-diskusiju o ovogodišnjoj globalnoj temi “Povezanost ljudi s prirodom” i svečanu dodjelu nagrada, uz podršku UNEP-a. U tu svrhu proveden je konkurs Fonda za izradu najboljih fotografija i slogana o istoj temi.

Zaštićena područja

Gdje će biti upriličen događaj?

U prostoru Zemaljskog muzeja, što nam je posebno drago, jer Fond kontinuirano podržava ovaj muzej kroz sufinansiranje projekata iz oblasti istraživanja biodiverziteta, čuvanja i unapređenja zbirki. Događaju će prisustvovati nevladine i međunarodne organizacije, diplomatska predstavništva koja rade u oblasti zaštite okoliša, kao i predstavnici lokalne i federalne uprave. Uz sagovornike iz oblasti održivog turizma, obrazovanja, medija, kao i upravljanja zaštićenim područjima, prisustvovat će gospođa Ana Soldo, Tim Clancy, Damir Marjanović i Adnan Rondić, a očekujemo vrlo kvalitetan panel.

Šta je Fond u proteklom periodu uradio u oblasti zaštite okoliša, budući da ste relativno mlada institucija čija je uloga pružanje finansijske podrške aktivnostima očuvanja i poboljšanja kvaliteta okoliša FBiH?

Fond je od 2010. do danas objavio 11 javnih poziva za dodjelu sredstava za projekte i programe iz oblasti zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Sredstva se ostvaruju iz okolišnih naknada, a do sada su zakonskom regulativom propisane naknade zagađivača zraka, naknade po osnovu zagađenja okoliša od kesa tregerica debljine do 20 mikrona i posebne naknade za okoliš koje se plaćaju pri svakoj registraciji motornih vozila. Sredstva prikupljena po osnovu Zakona o Fondu najprije se raspodjeljuju 70 posto prema Kantonima, a 30 posto ostaje u Fondu za provođenje projekata. Treba napomenuti da Fondu pripada i 15 posto sredstava prikupljenih na osnovu Zakona o vodama.

U skladu s prilivom sredstava i njihovom namjenom, projekti koji se sufinansiraju sredstvima Fonda najvećim dijelom se odnose na problematiku zaštite voda u Federaciji BiH. S obzirom na to da je sektor zaštite voda na vrhu ljestvice u pogledu nagomilanih problema u svim njegovim segmentima, ona je ujedno i oblast koja se prožima kroz sve programske obaveze Fonda, u prvom redu finansijske.

Fond raspisuje mnogo javnih poziva. Kakvi su rezultati?

Fond je u 2016. godini raspisao dva javna poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša, na osnovu kojih su odobrena 143 projekta, čiji je ukupni budžet oko 10 miliona KM, a trenutno je aktivan prvi javni poziv u ovoj godini.

Osim toga, u prethodnoj godini potpisana su i dva ugovora po odluci Vlade FBiH ugovorne vrijednosti oko 1,9 miliona KM.

Za projekte energetske efikasnosti Fond je putem javnih poziva u toku 2016. godine izdvojio sredstva za devet projekata i to za projekte izrade detaljnih energijskih audita za javni sektor i industriju, uspostavu energijski efikasne i ekološke javne rasvjete, te uvođenje i poboljšanje cjelovite regulacije, automatizacije i upravljačkih sistema radi smanjenja potrošnje energije.

Ističemo, u smislu osmišljavanja novih finansijskih mehanizama, da je u avgustu 2016. godine raspisan prvi javni poziv za dodjelu (povratnih) sredstava iz Revolving fonda za projekte energetske efikasnosti, s ciljem stvaranja energijskih i ekonomskih ušteda, odnosno korištenja zajmova za troškove ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti. Ovaj javni poziv je bio namijenjen i javnom i privatnom sektoru za projekte povećanja energetske efikasnosti u javnim i industrijskim objektima te industrijskim procesima. Za finansiranje odobrena su tri projekta u iznosu oko 370.000 KM.

Impresivni podaci

U 2016. godini nastavljena je uspješna realizacija programa „Zeleni ekonomski razvoj“ u partnerstvu s Razvojnim programom UN-a (UNDP).

- U FBiH u prošloj godini kroz ovaj program provedene su mjere povećanja energetske efikasnosti na 26 javnih objekata. S obzirom na sve benefite koje generira energetska efikasnost, izrađena je analiza prije i poslije izvršenih mjera energetske efikasnosti, koja je dala impresivne podatke. Naime, ustanovljeno je da za svaki miliom KM koji uložimo u mjere povećanja energetske efikasnosti stvorimo oko 50 radnih mjesta na nivou godine u građevinskom sektoru.

Također, zabilježeni su drugi primjeri društvenih benefita gdje su pojedine institucije novac od ostvarenih ušteda uložile u neke druge svrhe, poput nabavke novog CT aparata, opreme za djecu s posebnim potrebama, proširenje kapaciteta i slično.

Ističem i saradnju Fonda s Njemačkom razvojnom agencijom GIZ, koja pruža kontinuiranu tehničku asistenciju svim nivoima, čija je zadaća uspostava politike energetske efikasnosti u FBiH.

Fond je iz sredstava za hitne intervencije i sanacije šteta u općinama Vareš, Žepče, JP „Vjetrenica“ i rezervatu Buhovo iz Širokog Brijega u 2016. godini izdvojio ukupno 330.000 KM. Krupni pomaci u implementaciji Strategije zaštite okoliša su postignuti kada je u pitanju uspostavljanje mreže monitoringa kvaliteta zraka, što se realizira s Federalnim hidrometeorološkim zavodom.

Prepoznat je i niz projekata za koje su stigle preporuke resornih ministarstava i Vlade FBiH, kao što su kanalizacioni sistem Cazina, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Gradačca... Također, Fond je u 2016. godini kao posebnu stavku izdvojio i projekte zaštite prirode, te zaštite i remedijacije tla, kao poseban doprinos realizaciji Strategije zaštite okoliša.

Možete li izdvojiti neke značajnije projekte?

U Fondu smo ponosni što aktivno sudjelujemo u pripremnim aktivnostima kapitalnih projekata i to „Master plana vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo“, čija novelacija je potrebna radi definiranja narednih koraka za konačno rješavanje problema osiguranja neometanog vodosnabdijevanja stanovnika Kantona Sarajevo. S ovim je povezan i projekt „Čista Miljacka“, koji će obuhvatiti niz aktivnosti zaštite vodotoka KS i to ne samo rijeke Miljacke već i Zujevine, Željeznice, Dobrinje i konačno rijeke Bosne. U kontekstu efikasnog korištenja enegije i poboljšanja kvaliteta zraka ističemo svoj doprinos projektu „Snabdijevanje toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva“, gdje je Fond sufinansirao izradu Studije opravdanosti, organizirao javnu prezentaciju rezultata studije i aktivno učestvuje na daljnjoj implementaciji. Fond je pružio svoj doprinos i u realizaciji kapitalnih projekata zaštite voda od značaja za FBiH, posebno za općine u WATSAN programu kredita EIB, te kanalizacionih sistema gradova Bihaća i Mostara.

Od kapitalnih projekata čija je realizacija u toku, a koji se sufinansiraju sredstvima Fonda, izdvajam projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću, izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora Grada Mostara, rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu, izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu.

U proceduri je i izrada Studije utvrđivanja područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate u FBiH, izrada glavnog projekta daljinskog grijanja za gradsko i prigradsko područje općine Banovići i niz drugih, jednako važnih.

Šta je s rješavanjem problema kvaliteta zraka u bh. gradovima?

Poboljšanje kvaliteta zraka moguće je postići isključivo sistemskim rješenjima u svim oblastima povezanim s kvalitetom zraka u urbanim sredinama. U tom smislu, potrebna je koordinacija svih institucija za dugoročno rješavanje problema zagađenja zraka, poboljšanje zakonske regulative iz oblasti zaštite zraka i naknada za zagađenje zraka, kao i osiguranje dosljednog provođenja provedbenih propisa.

Potrebno je tražiti sveobuhvatna rješenja kroz prostorno planiranje, regulacione planove, savremena saobraćajna rješenja, rješavanje pitanja nelegalne gradnje, kontrole kvaliteta goriva u kućnim ložištima i motornim vozilima i dr.

Ne treba pribjegavati kratkoročnim rješenjima, kao što je subvencija energenata, već treba prednost dati efektivnijem i dugoročnijem rješenju - ulaganje u smanjenje potrošnje energije kroz mjere energetske efikasnosti.

Ovdje je dobro naglasiti i da prethodno spomenuti projekt vezan za izgradnju toplovoda Kakanj – Sarajevo vodi ka tome cilju - ostvaruju se preduvjeti za priključenje kotlovnica te zamjenu postojećih individualnih ložišta, a čime bi bili postignuti značajni efekti poboljšanja kvaliteta zraka, i to smanjenje emisija čvrstih čestica, smanjenje emisija NOX i SO2, te smanjenje emisija CO2.

Slijedom strateških dokumenata, u javnim pozivima Fond redovno objavljuje lotove namijenjene projektima iz oblasti zaštite zraka, kao i lotove namijenjene povećanju energetske efikasnosti. Od posebnog interesa i značaja su projekti koji se bave zaštitom zraka u urbanim sredinama, kao što su uvođenje vozila na ekološki prihvatljiva goriva u gradski saobraćaj, inovativna tehničko-tehnološka rješenja u saobraćaju, projekti prostornog i urbanističkog planiranja radi poboljšanja kvaliteta zraka, odnosno projekti sadnje parkova, proširenja mreže biciklističkih staza i sl.

Cjelovit pristup Fonda u ovoj problematici pokazuje i kontinuirana finansijska podrška uspostavi funkcionalne federalne mreže stanica za praćenje kvaliteta zraka Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Inozemna ulaganja

Kakvi su planovi Fonda u bližoj budućnosti?

Fond nastoji ostvariti uvjete za kvalitetna ulaganja kojima će se pojačavati mjere zaštite okoliša i razvoj domaćeg tržišta za finansiranje projekata zaštite okoliša, a istovremeno osigurati i dodatna sredstva za ulaganja u tom području koja danas imaju poseban značaj za održivi privredni razvoj.

Osim sudjelovanja u većim infrastrukturnim projektima od značaja za Federaciju BiH, Fond nastavlja s kontinuiranom finansijskom podrškom većine do sada podržanih projekata dok se oni ne realiziraju u punom kapacitetu.

Od posebnog interesa za Fond svakako je i realizacija projekta vezanih za obnovljive izvore energije. Naime, tokom boravka na međunarodnom kongresu Intersolar u Minhenu, u kontaktu s brojnim svjetski poznatim kompanijama iz oblasti proizvodnje i distribucije opreme za korištenje solarne energije, prepoznat je njihov interes za moguća ulaganja u izgradnju energetskih postrojenja na području BiH, a posebno Hercegovine.

Fond će nastaviti s dosadašnjom uspješnom saradnjom s međunarodnim organizacijama, kao što su UNDP, GIZ, EBRD, KfW i USAID.
Lokalne zajednice žele aktivnu saradnju s Fondom

Kakva je saradnja s lokalnim zajednicama u realizaciji projekata?

Fond je osmislio programsku aktivnost podrške lokalnim zajednicama i ona je vrlo dobro prihvaćena u smislu da lokalne zajednice žele aktivnu saradnju s Fondom i trude se da unaprijede kvalitet aplikacija za sredstva. Pokrenuti su mnogi projekti koji su stajali duže vrijeme, a i nerazvijena područja su dobila šansu da realiziraju vlastite projekte. Osim toga, Fond se svojim zalaganjem nametnuo kao lider u oblasti energetske efikasnosti u FBiH, tako da i programske aktivnosti prate ovaj trend.Biznis.ba / Avaz

Podijeli sa drugima

Prijavite se na feed ovog komentara Komentara (0 poslato):

Pošaljite komentar comment
Unesite kod sa slike:
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu
  • Plain text Kao tekst


Priča sedmice

image
Porodica Vuković

FOTO: Proizvodili cvijeće iz nužde, danas respektabilni proizvođači

Goran Vuković iz Gomjenice kod Prijedora već petnaest godina zajedno sa porodicom uzgaja cvijeće i povrće. Ni on, ni supruga nisu imali zaposlenje i odlučili su da se bave proizvodnjom cvijeća. Imaju dvije odrasle kćerke koje im pomažu u poslu, a s njima rade i Goranov brat i snaha.